Jdi na obsah Jdi na menu

O skautingu

světový a český skauting

       Skauting vznikl roku 1907 v Anglii. Prvním skautem byl významný britský generál Robert Baden-Powell.  Postupně se skautské hnutí šířilo do všech zemí světa. Nyní skauting existuje ve 240 státech světa. Například do Ameriky skauting "přinesl" Ernest Thomson Seton, do Čech zas Antonín Benjamín Svojsík...

       Světový skauting je složen ze tří spolků podle pohlaví.
* VOSM   (chlapci)
* WAGGGS (děvčata)

Zvláštní skupinou jsou pak tzv. ISGF (dospělí skauti a skautky i "oldskauti".) Do této skupiny patří dospělí skauti – jak ženy, tak muži.

       Skaut (Scout) je největší a nejlépe fungující organizace pracující s dětmi na světě. Má své tradice a velmi zajímavou historii...

       V česku vznikl, tenkrát nazývaný, Český skaut roku 1912 v Praze – z Anglie ho sem přinesl žižkovský učitel tělocviku Antonín Benjamín Svojsík.

       U nás, v Česku, jsou skauti rozděleni do těchto věkových skupin:
* Předškoláci (tj. 5 - 7 let věku)
* Vlčata / světlušky (tj. 8 - 10 let věku)
* Skauti / skautky (tj. 11 - 15 let věku)
* Roveři / Rangers (tj. 16 - 20 let věku)
* Oldskauti (tj. dospělí)

       V historii byl skaut několikrát zrušen. Jeho myšlenky se znelíbily oběma totalitním režimům, které v naší zemi po dobu existence skautingu byly. To znamená komunistickému i nacistickému. Skauti, jako organizace, tedy byli z moci úřední celkem 3× zrušeni. Jednou za dob protektorátu a dvakrát během komunistické diktatury. Tito lítí bojovníci se ale přesto nedali a bojovali v obou temných obdobích naší vlasti proti totalitě i přesto, že se oficiálně nemohli scházet. Scházeli se potají... Mnohé to stálo život, jiné zas "jen" kariéru – nesměli ni studovat aj.

       Od roku 1989 se česká skautská organizace jmenuje celým názvem Junák – svaz skautů a skautek ČR a je to mimochodem největší organizace pracující s dětmi u nás.

       6. skautsaký oddíl v Ivanovicích na Hané spadá pod středisko Vyškov, kraj Jihomoravský.  Byl založen roku 2007 Ing. Vlastislavem Drobílkem a Julií Novákovou.

 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

V Junáku funguje dokonalý družinový systém, což je jeden z pilířů tzv. Skautské výchovné metody. Učí děti jednak spolupráce ve skupině vrstevníků, jednak kódování jakési nadřízené, čí chcete-li, vůdčí osoby. V Junáku jako takovém je pevně stanovená garnitura – kraj je nadřazený středisku, středisko je nadřazeno oddílům... – a dá se říct, že v jednotlivých oddílech funguje podobný systém, jen v menším měřítku. Vůdcové oddílu; oddíloví rádci; oddíloví podrádci; rádci a podráci družin; členové družin. Dokonalý systém, který může být zlými jazyky nazýván ,,vojna pro děti" má ale velmi hlubokou filozofii. Mnohému prospěje a vězte, že (mimo jiné) i proto je skauting výjimečný a rozšířený po celém světě...

V ivanovickém oddílu máme družin celkem pět. U mladších jsou to Lišky, Veverky, Vydry; u starších Jeleni a u nejstarších Jestřábi.